Bacaan Sholat Lengkap, Rukun dan Syarat Sholat, Hikmah Sholat, Bacaan Dzikir dan Bacaan Doa

Pengertian Sholat serta Syarat dan Rukunnya


Pengertian
Menurut bahasa shalat artinya adalah berdoa, sedangkan menurut istilah shalat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratkan yang ada.

Syarat-syarat Wajib Sholat
1. Beragama Islam.
2. Sudah baligh.
3. Berakal.
4. Suci dari haid dan nifas.
5. Telah mendengar ajakan dakwah Islam.


Syarat-syarat Sah Sholat
1. Suci dari dua hadats (kecil dan besar).
2. Suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat dari najis.
3. Menutup aurat.
4. Bagi laki laki auratnya antara pusat dan lutut, sedang wanita selunih anggota badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan.
5. Masuk waktu yang telah ditentukan untuk masin-masing sholat.
6. Menghadap kiblat.
7. Mengetahui mana yang fardhu dan mana yang sunah.
8. Menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat.

Rukun Sholat
1. Niat
2. Takbiratul ihram
3. Berdiritegak bagi yang berkuasa ketika sholatfardhu. Boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit.
4. Membaca surah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat.
5. Rukuk, dengan tumakninah.
6. I'tidal dengan tumakninah.
7. Sujud dua kali dengan tumakninah.
8. Duduk di antata dua sujud dengan ttunakninah.
9. Duduk tasyahud akhir dengan tumalrninah. akhir.
10. Membaca tasyahud akhir.
11. Membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw. ketika tasyahud akhir.
12. Membaca salam yang pertama.
13. Tertib. Berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut.
Tag : Rukun Syarat
0 Komentar untuk "Pengertian Sholat serta Syarat dan Rukunnya"

Back To Top